آخرین خبرها

برای اولین بار فیزیکدان ها موفق به ساخت هولوگرام کوانتومی شدند

دانشمندان قادر به تولید هولوگرامی از یک فوتون شده اند که امیدوارند این روش بتواند برای تولید هولوگرام هایی از اشیاء پیچیده تر و همچنین برای درک بیشتر مکانیک کوانتومی بکار گرفته شود. فیزیکدانان دانشگاه ورشو اظهار داشتند که آنها توانسته اند به یک پدیده “غیر ممکن” دست یابند. این فیزیکدانان قادر به ایجاد هولوگرامی از یک ذره نور شده ...
ادامه مطلب »


بالا