آخرین خبرها

تصور کنید هد ست گوگل علاوه بر هولوگرام چگونه خواهد شد

اخبار حاکی از آن است که گوگل توانسته برای ثبت اختراع توسط اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری ایالات متحده برای تخصیص فن آوری که امکان مشاهده هولوگرام ها را بر روی یک دستگاه هد ست تاییدیه بگیرد. این اختراع ، آخرین اختراع گوگل برای فن آوری است که تصاویر کامپیوتری را در بالای دیدگاه واقعی دنیای مصرف کننده قرار ...
ادامه مطلب »


بالا