آخرین خبرها

دانشمندان ذرات کوانتومی جدید با خواص رعد و برق توپ را مشاهده می کنند

  دانشمندان در کالج امهرست و دانشگاه آالو برای اولین بار یک کوره سه بعدی در یک گاز کوانتومی ایجاد کرده اند. این اسکور مین به طور نظری بیش از ۴۰ سال پیش پیش بینی شده است، اما تنها در حال حاضر به صورت تجربی مورد مشاهده قرار گرفته است. فیزیکدانها در یک گاز کوانتومی بسیار پراکنده و سرد، گرههای ...
ادامه مطلب »


بالا