آخرین خبرها

هولوگرام همچنان در میان برترین ابزارهای امنیتی اسناد قرار دارد

ممکن است تکنولوژی گسترش فراگیر رسانه تصویری را به یغما برده باشد ولی هولوگرام در میان ابزاری برای تصدیق امنیت همچنان استوار است. اینچنین بنظر میرسد که این قدرت حتی بعنوان تکنولوژیهای شناسایی موبایل و دیجیتالی در میان دولتها ،موسسات مالی ،شرکتهای بزرگ،مدارس و غیره محبوبیت بیشتری بدست میاورد. و همه اینها به این دلیل است که هولوگرام همچنان تنها ...
ادامه مطلب »


بالا