آخرین خبرها

ابداع روشی جدید برای نگهداری اندام های اهدایی توسط محقق ایرانی

57449221

یک تیم متشکل از دانشمندان دانشگاه های کارنگی ملون ، کلمسون و مینه سوتا با همکاری یک محقق ایرانی ،موفق به ابداع روش جدیدی برای حفظ و نگهداری اندام های اهدایی قبل از انجام عمل پیوند شدند. یکی از چالش های عمده که پزشکان با آن روبرو هستند،سالم ماندن عضو پیوندی تا زمان قرارگیری در بدن فرد دریافت کننده است. ...
ادامه مطلب »


بالا